S U S U N A N   P E N G U R U S  L P M K

(LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN)

PERIODE TAHUN 2016 – 2019

1.

Ketua

:

DAMAT, S.Ag. S.Pd

2.

Sekretaris I

:

a.

RETNO DENI

3.

Sekretaris II

b.

ABDUL  ASHARI,  ST.

4.

Bendahara I

:

a.

MAULIDIANA

5.

Bendahara II

b.

LAILATUL HIDAYA

6.

Bidang-bidang

a.    Bidang Bina                 Manusua

:

LUKITO (Koordinator)

        Seksi Pemberdayaan Pendidikan,                                     Keagamaan dan Hukum :

a.

PUDJI LESTARI (BU NANANG)

b.

IDA AYU N.

      Seksi Pemberdayaan Penuda dan Olah Raga :

a.

BAGUS

b.

NOVI

c.

AKBAR

b.    Bidang Bina                 Usaha

:

TAUFIK HIDAYAT (Koordinator)

       Seksi pengelolaan Kios Ketapang :

a.

SARBINI

b.

TAMAJI

c.

HARI BUDIANTO

       Seksi pengelolaan Lapangan Olah Raga:

a.

ENDRI SUKOCO

b.

SUKO MARGONO

c.

HARI BUDIANTO

c.    Bidang Bina                 Lingkungan

:

CHOLID  (Koordinator)

       Seksi Pemberdayaan Kesehatan dan                              Lingkungan:

a.

SIAMI DIDIK

b.

ULFA ARIANI

      Seksi Penataan Lingkungan

:

a.

SUGENG SUGIANTO

b.

CHOIRUL ARIF

c.

RATNA SIMON

 Ketua LPMK                                                                                                        Kelurahan Kasin                                                                                                  Kecamatan Klojen

 

( DAMAT S.Ag. S.Pd. )

 

LPMK 1LPMK 2LPMK 3LPMK 4LPMK 5LPMK 6